International Journal of Mathematics and Soft ComputingVol 6, No 1 (2016): International Journal of Mathematics and Soft Computing

Table of Contents

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND SOFT COMPUTING

Hariwan Zikri Ibrahim, A Mizyed
PDF
1 - 9
K Dhanam, M Parimaladevi
PDF
11 - 28
Venkiteshwaran Sujitha
PDF
29 - 38
S K Patel, N P Shrimali
PDF
39 - 47
V Kokilavani, M Vivek Prabu
PDF
49 - 56
V J Kaneria, H M Makadia, R V Viradia
PDF
57 - 79
Medha Itagi Huilgol, Chitra Ramprakash
PDF
81 - 91
K Dhanam, T Kalaiselvi
PDF
93 - 105
Alias B Khalaf, Hariwan Zikri Ibrahim
PDF
107 - 120
Abdul Raheem, A Q Baig
PDF
121 - 131
S K Vaidya, N J Kothari
PDF
133 - 142
Abhishek Singh, Ramesh Kumar Pandey, Sachin Khare
PDF
143 - 152
Haresh V Dedania, Milan Kantilal Kansagara
PDF
153 - 162
Kailas Khimjibhai Kanani, Mohit Ishvarlal Bosmia
PDF
163 - 172
S S Sandhya, S Somasundaram, S Anusa
PDF
173 - 182
M Bhanumathi, Sudha Senthil
PDF
183 - 192